Krúžková činnosť Vytlačiť
Užívateľské hodnotenie: / 0
NajhoršíNajlepší 
Pondelok, 20 Október 2008 17:14

 

Materská škola je známa bohatou krúžkovou činnosťou, ktorá je realizovaná v poobedňajších hodinách, pre najstaršie deti v čase odpočinku.

 

VEDA JE ZÁBAVA

Vedúce krúžku: Danka Čillíková
                        Evka Jelenčiaková

Hravou formou- experimentmi a pokusmi, spoznávanie materiálov podľa ich vlastností; sledovanie prírodných javov– príčiny ich vzniku.

HUDOBNO - TANEČNÝ

Vedúca krúžku: Ľubica Žigová

Osvojiť si technicky správne a estetické pohyby v súlade s hudbou, respektíve jej zložkami (rytmom, tempom, dynamickosťou, výrazom, melódiou
 
 
HUDOBNO - DRAMATICKÝ
Vedúce krúžku: Janka Lotharidesová
                           Katka Jankovská

Aktívne zapájať deti do prípravy sviatkov, osláv v materskej školy súvisiacich s ľudovými tradíciami– ľudové piesne, dramatizácia ľudových zvykov
 

ŠIKOVNÍČEK

Vedúce krúžku: Danka Arvayová
                          Katka Jankovská
                          Renátka Hricová

Tvorivým procesom pri realizovaní výtvarných a pracovných činností rozvíjať talent a nadanie detí, ich zmyslové vnímanie, predstavivosť, fantáziu, samostatnosť a  obrazotvornosť.


TELOVÝCHOVNÝ KRÚŽOK
Vedúca krúžku: Ľubica Blahová


Utvárať kladný vzťah k pohybovej aktivite.
Cvičenie na fitloptách, pohybové hry, cvičenie na náradí.

 

KRÚŽOK TVORIVEJ DRAMATIKY

Vedúca krúžku: Lydka Koreňová

Zapojiť dieťa do aktívnej činnosti, nadväzovať sociálne vzťahy; rozvíjať  samostatný slobodný prejav detí, tvorivosť, fantáziu a predstavivosť, využitím verbálnej a neverbálnej komunikácie.

 

POČÍTAČOVÝ KRÚŽOK
Vedúca krúžku: Mgr. Katka Beňová
                                 Dáška Veličová

Rozvíjať počiatočnú počítačovú gramotnosť detí, prostredníctvom využívania detských výukových softvérov a grafických aplikácií
Práce našich detí nájdete tu.

 

počítač
 

 

 

Posledná zmena ( Utorok, 11 Apríl 2017 20:14 )