Zdravá škola PDF Vytlačiť E-mail
Sobota, 13 Február 2010 20:26

Koordinátorka projektu: Daniela Šimková

Jeseň:
-    oboznámiť rodičov s projektom Zdravá škola
-    vytvoriť informačné nástenky pre rodičov
-    umožniť deťom úspešne sa adaptovať v novom kolektíve využívaním hier k prosociálnemu správaniu  – škôlka plná zábavy, trieda plná pohody
-    realizovať vystúpenie pre dôchodcov, pacientov v ústave soc. Starostlivosti
-    doplniť kútiky živej prírody
-    rozlúčiť sa so záhradou so zaradením hier s environmentálnej výchovy
-    projekt „Chceme dýchať čistý vzduch“
-    „Svetový deň výživy“
-    prezentovať zdravú výživu – ochutnávka zeleninových, ovocných šalátov a nátierok

Zima:
-    využiť predvianočné obdobie na posilnenie citovej výchovy
-    Vianoce- vianočný jarmok, vianočná výzdoba, pečenie vianočného pečiva, posedenie pri vianočnom stromčeku, vianočné zvyky a koledy
-    využívať sezónne činnosti – sánkovanie, bobovanie, hry so snehom
-    starostlivosť o zvieratá a vtáctvo v zime, zhotovenie kŕmidiel, prikrmovanie vtáctva
-    pripraviť rodičovské združenie za účasti psychológa a učiteliek ZŠ
-    spolupracovať s detským lekárom
-    návšteva zubnej ambulancie – prevencia a odstránenie strachu z ošetrenia
-    „Evička nám ochorela“ – využívať publikáciu 
-    hydroterapia, saunovanie -  otužovanie detí počas zimných mesiacov na podporu imunitného systému

Jar:
-    pozorovať prebúdzajúcu sa prírodu – hry s environmentálnou tematikou
-    uskutočniť brigádu v spolupráci s rodičmi pri úprave okolia a školskej záhrady
-    navštíviť bažantnicu
-    „Svetový deň zdravia“
-    divadelné predstavenie: „Komu mliečko pomáha“
-    bezpečnosť – beseda s príslušníkmi mestskej polície
-     „Svetový deň bez tabaku“ – prehodnotiť plnenie projektu „Chceme dýchať čistý vzduch“
-    Deň rodiny – besiedka s rodičmi a rodinnými príslušníkmi, pripraviť program a darčeky
-    využívať školskú záhrady a dopravného ihriska – na rozvoj hrubej motoriky, bezpečnosti a ohľaduplnosti voči svojmu okoliu

Leto:
-    plavecký výcvik 
-    škola v prírode
-    „Svetový deň životného prostredia“ – úprava areálu MŠ s deťmi, pestovať osobnú zodpovednosť za čistotu okolia, starostlivosť o dreviny v školskej záhrade
-    branné vychádzky
 
 
Posledná zmena ( Sobota, 13 Február 2010 20:29 )